Koninklijk Arsenaal

De Royal Armory herbergt een van de belangrijkste collecties in zijn soort en bevat wapens en harnassen van de Spaanse vorsten en andere leden van de koninklijke familie die teruggaan tot de 13e eeuw. Het bevat de uitzonderlijke wapenkamer van Karel V en Filips II. Het bevindt zich in het Koninklijk Paleis in Madrid.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *